top of page

תמ"א 38/2


תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה היא אוסף של תקנות שתפקידן העיקרי הוא טיפול בסיכונים הנובעים מרעידות אדמה. התוכנית הוכנה ביוזמת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, ואושרה על ידי ממשלת ישראל, ב-14 באפריל 2005, התקן הישראלי לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה, ת"י 413, נכנס לתוקף בשנת 1975 והיה למחייב החל מינואר 1980.

 

לפי ההערכות, מרבית המבנים שנבנו בישראל עד שנת 1980 אינם עומדים בדרישות תקן זה. לאור זאת, עלה חשש שבהתרחשות רעידת אדמה חזקה בישראל, יגרום הדבר להתמוטטות מבנים רבים ולאלפי הרוגים.

עלות חיזוק המבנים והתאמתם לתקן גבוהה יחסית, ונדרש מנגנון למימון העבודות. מטרתה של תמ"א 38 היא להעניק תמריץ כלכלי לחיזוק מבנים, על ידי הענקת זכויות בנייה מוגדלות וכן קיצור ההליכים הבירוקרטיים לקבלת היתר בנייה ובכך לעודד בעלי בתים לחזק את המבנים שבבעלותם.

 

איך מתבצע התהליך-השלבים:

שלב 1 - ייעוץ ,בדיקת כדאיות כלכלית והיתכנות תכנונית – ע"י היזם על מנת לבחון כדאיות קידום הפרוייקט.

 

שלב 2בחירת נציגות בעלי הדירות, התאגדות דיירים – נציגות זו תהיה שותפה בתהליך קבלת ההחלטות יחד עם הצוות המלווה.

שלב 3גיבוש תוכנית פעולה – התקשרות חוזית מחייבת בין היזם לבין בעלי הדירות במתחם, תוך כדי שיתוף עם אנשי המקצוע הנוספים, עו"ד, אדריכל ושמאים.

שלב 4תחילת עבודה לקידום הפרוייקט ובקשת היתר - היזם פועל לקבלת כל האישורים הנדרשים מהרשויות ע"י תכנון הפרוייקט והגשתו לוועדה המקומית לבנייה ולרשויות.

זמן מוערך לתהליך:

משא ומתן: בין 3 – 6 חודשים

הכנת תכניות: כ- 4 חודשים

היתרי בנייה: כשנה וחצי

התארגנות לקראת בנייה: כחודש

ביצוע: כ -24 חודשים

סה"כ בממוצע 3.5 עד 4.5 שנים.

Untitled.jpg

בעקבות שינויים והתפתחויות רבים בתחום, יש צפי לקיצור תהליכים משמעותי בתקופה הקרובה!

Red-L.png
Red-L.png
בית מגדל, אפעל 6, קומה 6, פתח תקווה.
אלעד      -    054-6371157
נייד משרד/וואצאפ - 058-6371157
 משרד     -  077-7009697
portalgroup1@gmail.com

לבדיקת זכאות לתמ"א 38

Red-L.png
bottom of page