top of page

תמ"א 38 – נהריה

רחוב אחד העם 37

• היזם – פורטל גרופ נדל"ן והשקעות ושותפים נוספים.

• הפרויקט כולל 12 דירות לחידוש + 6 דירות בבנייה חדשה.

• 100% חתימות דיירים.

• התוספות: ממ"ד , מרפסת, חניה, מעלית ולובי מפואר.

• הרווח הריאלי  לדייר – 600,000 ₪

• הפרויקט הסתיים בהצלחה – כל הדירות נמכרו.

bottom of page