top of page

פינוי בינוי – רמת גן

• היזם – פורטל גרופ נדל"ן והשקעות.

• הפרויקט כולל פינוי של 16 דירות ובניית 48 דירות חדשות.

• 60% חתימות דיירים.

• התוספות: ממ"ד, מרפסת, חניה, מעלית ולובי מפואר.

• הרווח הריאלי  לדייר כ- 1,000,000 ₪.

• הפרויקט בשלב אישור הגשת תוכניות להיתר.

bottom of page