top of page

מסחר משרדים ותעשיה

כמו לגבי מבנים ומתחמי מגורים עירוניים, תקנות ההתחדשות העירונית חלות באותה מידה על מבנים ומתחמי מסחר משרדים ותעשיה אשר קיבלו היתר בניה לפני ינואר 1980, והמדינה מתמרצת את חידוש וחיזוק כל המבנים שנבנו לפי התקנים הישנים.

תמ"א 38 תיקון 4
בשנת 2015 נולד תיקון נוסף לחוק המקרקעין המוכר לכולנו כתמ"א 38. זהו התיקון האחרון נכון לעכשיו מבין 4 תיקונים שכבר בוצעו במהלך השנים ומטרתם להרחיב את הפוטנציאל של פרויקטים מסוג תמ"א 38.


התיקון עוסק דווקא בבנייה וחידוש מבנים מסחריים ומשרדיים, בהשוואה לשלושת התיקונים הקודמים שעסקו בעיקר במבני מגורים. הסיבה לחידוד הנושא באמצעות התיקון הייתה הצורך לחזק את הנושא של מיגון מבנים, גם כאשר מדובר במבנה לצרכי מסחר או עבודה.
התיקון האחרון נולד בעקבות ההוכחות בשטח. העובדה שתוכנית תמ"א 38 תופסת תאוצה משנה לשנה ומסייעת לשיפור תנאי המגורים כמו גם חזות הערים השונות. כדי לייעל את השיטה ולהעביר את הזרקור גם למבנים שאינם מבני מגורים אלא מבנים מסחריים ומשרדיים, נוצר תיקון חוקה 4.

אם ברשותך מבנה מסחרי, בין אם מדובר בבית עסק, מבנה משרדים או תעשיה אנו ממליצים לבדוק את אפשרות החידוש והחיזוק שלו בהקדם.

פורטל גרופ עוסקת גם בחידוש מבני עסקים מסחר ותעשיה והתהליך כדאי ומומלץ ביותר.

נשמח לבדוק עבורך את פוטנציאל הפרוייקט.

Yellow-L.png

איך מתבצע התהליך - השלבים:

שלב 1 - ייעוץ ,בדיקת כדאיות כלכלית והיתכנות תכנונית – ע"י היזם על מנת לבחון כדאיות קידום הפרוייקט.

 

שלב 2בחירת נציגות בעלי הדירות, התאגדות דיירים – נציגות זו תהיה שותפה בתהליך קבלת ההחלטות יחד עם הצוות המלווה.

שלב 3גיבוש תוכנית פעולה – התקשרות חוזית מחייבת בין היזם לבין בעלי הדירות במתחם, תוך כדי שיתוף עם אנשי המקצוע הנוספים, עו"ד, אדריכל ושמאים.

שלב 4תחילת עבודה לקידום הפרוייקט ובקשת היתר - היזם פועל לקבלת כל האישורים הנדרשים מהרשויות ע"י תכנון הפרוייקט והגשתו לוועדה המקומית לבנייה ולרשויות.

זמן מוערך לתהליך:

משא ומתן: בין 3 – 6 חודשים

הכנת תכניות: כ- 4 חודשים

היתרי בנייה: כשנה וחצי

התארגנות לקראת בנייה: כחודש

ביצוע: כ -24 חודשים

סה"כ בממוצע 3.5 עד 4.5 שנים.

לבדיקת זכאות להתחדשות עירונית

Yellow-L.png
bottom of page