top of page

סיבות לביצוע התחדשות עירונית כיום:

שוק ההתחדשות העירונית מקודם בשנתיים האחרונות ללא הרף , מקודמים חוקים ותקנות חדשים הן ליזמים והן לטובת הדיירים . חוקים ותקנות אלו מגדילים את הכדאיות וההתקדמות בהתחדשות עירונית .
מדינת ישראל הגדירה זאת כצורך לאומי גם למדינה וגם לאזרחיה , כלל הגורמים והרשויות בממשלה נרתמים כיום יותר מתמיד לקידום פרויקטים אלו  ואף הוכנה תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח שבתכנוניה:

 

עד שנת 2040 הכוללת בנייה של כ 1.5 מיליון יח' דיור כאשר 850 אלף ייבנו כחלק מהתחדשות עירונית.

 


 תקנות חדשות לדוג':

1 - הקמת מנהלת התחדשות עירונית - אשר תפקידה לעזור ולקדם פרוייקטים שנתקעו או שאינם מקודמים , תוך יצירת 25 מנהלות בערים עצמן.

2 - תיקוני חקיקה בתחום מיסוי המקרקעין כגון - פטור על תשלום מס רכישה, על תשלום מס שבח ומס ערך מוסף על שירותי בנייה.

3 - מענקים – משרד השיכון הקים תוכנית מענקים לתפעול מנהלות מקומיות שיקדמו פרוייקטים.

4 - מענק לפריפריה – המדינה הודיעה כי תסבסד פרויקטים בהתחדשות עירונית בפריפריה במקומות בהם אין היתכנות כלכלית.

5 - "חוק המאכערים" - דיירים אשר נמצאים בהסכם כובל, שחתמו מול היזם והוא אינו קידם הפרוייקט, יכולים להשתחרר ממנו.

6 - הנחות בארנונה - כל מועצה/רשות זכאית להעניק למחזיקים בדירת פינוי בינוי הנחה בארנונה.

7 - שינוי בחוק המכר – כך שלוח התשלומים של הדיירים ישתנה ויהיה בהתאם להתקדמות הבנייה.

8 - שינויים במע"מ - המאפשרים הקלות במיסוי בפרויקטים של פינוי בינוי ותמ"א 38, ומקנה הקלות נוספות הנגזרות ממנו וזאת.

9 - כדאיות ליזמים - אשר יוכלו  לנכות מס תשומות גם בגין הוצאות ששימשו אותם לקידום פרויקטים מסוג תמ"א 38 ופרויקטים של פינוי בינוי, כגון תיווך, פרסום, תכנון אדריכלי, הוצאות משפטיות וכו.

10 - פטור מתשלום מחיר הקרקע - פטור מתשלום למינהל מקרקעי ישראל (היות שהקרקע בבעלות הדיירים, שהקנו ליזם את זכויות הבניה בקרקע במסגרת ההסכם שנחתם עימם).

11 - הגדלת זכויות - בקרוב יזמים יוכלו להגדיל את הזכויות לפי 3.5 בפרוייקט תמ"א 38.

בשנת 2017 לבדה היעד היה הוצאת היתרים ל 9000 יח"ד ובפועל ניתנו היתרים ל 12,400 יח"ד , דבר המעיד על ההשפעה הניכרת של השינויים בתחום.

12 - "תקן 21" – מטרתו קביעת רמת פירוט מזערית , והנחיות מקצועיות בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך בדיקה שמאית כלכלית לתכנית פינוי בינוי.

 

13 - שנמוך – דיירים שאינם יכולים לעמוד בהוצאות הנלוות לאחר השינוי ושיפור הדירה יכולים לוותר על חלק מזכויותיהם לטובת כסף או שווי , למעשה  יוכלו לקבל מהיזם נכס ששווה פחות. זו יכולה להיות דירה קטנה יותר, בקומה נמוכה יותר, ללא מחסן או חניה ועוד שלל אפשרויות.

Blue-L.png
Yellow-L.png

הוכחות-מן העיתונות:

20/9/2018 –"1,260 דירות החלו להיבנות ברבעון השני של 2018 בפרויקטי פינוי בינוי –שיא כל הזמנים "

15/10/2018 –חיים אביטן –ראש הרשות להתחדשות עירונית -"מצהיר כי יעמוד בכל היעדים ("נגיע ל–92 לאלף יח"ד עד 2020"), ומזכיר שהממשלה תהיה חייבת לתת קרקעות מדינה במקומות שבהם אין כדאיות כלכלית".

16/10/2018 –"חידוש השכונות הוותיקות הוא צורך חברתי, לעיתים קרובות דווקא בפריפריה. החידוש מייצר תמריץ לזוגות צעירים להישאר בשכונה ומסייע ביצירת מרקם עירוני מגוון."

18/10/2018 –" ראש מינהל התכנון, דלית זילבר, בכנס השנתי של ארגון קבלני ת"א-יפו-בת ים: "עד שנת 2040 נצטרך תוספת של מיליון יחידות דיור במחוזות ת"א והמרכז, מחצית מהן בהתחדשות עירונית"

8/11/2018 –חיים אביטן – ראש הרשות להתחדשות עירונית -"ההתחדשות העירונית הוגדרה על ידי ממשלת ישראל כאחד היעדים הלאומיים המשמעותיים ביותר".

Red-L.png
bottom of page