top of page

מסלולי השקעה

קבוצת פורטל גרופ הינה חברה גלובלית להשקעות ויזמות נדל"ן בארץ ובחו"ל. החברה שנוסדה לפני כ-10 שנים והתמקדה ברכישה, ניהול והשבחת נכסים בארץ, צמחה והפכה לחברה המנהלת כיום השקעות ביעדים שונים בעולם, עבור למעלה מ – 1000 משקיעים. הצלחת החברה והרקורד המרשים שלה בניהול נכסים מניבים בארץ ובחו"ל, נובעת בזכות הניהול של אלעד פורטל  המייסד ובעלי החברה. הם מציגים ראיית עולם וגישה שונה בכל הקשור למערכת היחסים עם המשקיעים.
Modern Houses
לשיחה עם מנהל תיקי לקוחות ולתיאום פגישה בנושא מסלול SILVER
פנה אלינו עוד היום ונחזור אליך.
Red-L.png
רחל      -    054-6371157
נייד משרד/וואצאפ - 054-6371157
 משרד     -  077-7009697
portalgroup1@gmail.com

מסלול Silver

 

באפיק המימון, כספי ההשקעה ניתנים כהלוואה לשותפות המחזיקה בנכס. מתוך הרווחים הצפויים בנכס, מקבלים המשקיעים קדימות בקבלת ריבית קבועה. מסלול זה מקנה קדימות על פני יתר המשקיעים, והוא מציע בטוחות בדמות שיעבוד הזכויות הכלכליות של השותפות בחברת הנכס. אפיק זה הוא השמרני מבין האפשרויות.

יתרונות המסלול

 • רף כניסה נמוך, אשר מנגיש אפיק סולידי ואיתן למשקיע הפרטי

 • צמצום מרכיב הסיכון - שיעבוד הזכויות הכלכליות של השותפות בחברת הנכס ביחס של 1 ל-3

 • קבלת ריבית קבועה מיד אחרי הבנק, ללא תלות בהצלחת הפרויקט

Red-L.png
High Density Housing
לשיחה עם מנהל תיקי לקוחות ולתיאום פגישה בנושא מסלול GOLD
פנה אלינו עוד היום.
Yellow-L.png
בת אל     -    054-6371157
נייד משרד/וואצאפ - 054-6371157
 משרד     -  077-7009697
portalgroup1@gmail.com

מסלול Gold

באפיק זה כספם של המשקיעים מהווה חלק מההון העצמי הדרוש עבור העסקה, והמשקיעים מצטרפים לשותפות אשר לה זכויות קניין בנכס. כל משקיע זכאי ליהנות מחלקו היחסי בתשואה הנובעת מהצלחת הפרויקט. בעת חלוקת הרווחים ישנה קדימות ל-5% תשואה לפני ש-פורטל גרופ תיהנה מרווחי ניהול. הבטוחה המרכזית במסלול הון הינה הבעלות בנכס.

יתרונות המסלול

 • אפשרות השקעה פרטית בסכום מוגבל בנכס מנוהל ומניב

 • הזדמנות ליצירת הכנסה פאסיבית מנכס המניב תשואה מהיום הראשון

 • אפשרות לעשיית רווח הון משמעותי בעת מכירת הנכס

 • בטוחה נדלני"ת - למשקיעים ישנה בעלות בנכס וזכויות משפטיות מלאות

Yellow-L.png
SILVER
GOLD
Modular Homes
לשיחה עם מנהל תיקי לקוחות ולתיאום פגישה בנושא מסלול PLATINUM
Blue-L.png
פנה אלינו עוד היום.
אלעד      -    054-6371157
נייד משרד/וואצאפ - 054-6371157
 משרד     -  077-7009697
portalgroup1@gmail.com
Blue-L.png

מסלול Paltinum

במסלול זה המשקיעים מצטרפים לשותפות המחזיקה בבעלות במגוון נכסים, כאשר ההחזקה דומה למתקיים במסלול הון. משקיעי מולטיפאנד נהנים מפיזור נוסף של השקעתם ומתנאים פיננסיים מועדפים.

יתרונות המסלול

 • אפשרות השקעה בריבוי נכסים מניבים, החל מסכום של 500 אלף ש"ח

 • בטוחה נדל"נית - למשקיעים ישנה בעלות בכל הנכסים וזכויות משפטיות

 • פיזור השקעה המצמצם את מרכיב הסיכון ומשפר רווחיות

 • תנאים עסקיים מועדפים

PLATINUM
bottom of page